O nas

Kilka słów o nas

Spółdzielnia Socjalna

Nasza organizacja jest zorientowana na osiąganie bardziej celów społecznych niż finansowych.

Idea 3E – wprowadzamy do szpitali wyłącznie jednorazowe tekstylia. zintegrowany system  zarządzania tekstyliami 3E. System integruje ekologię, ekonomię  i epidemiologię. Obniżamy zużycie wody  poprzez zastosowanie technologii eliminującej wodę z procesu produkcyjnego i utrzymania produktów oraz koszt utylizacji produktów. Redukujemy ryzyka zakażeń epidemiologicznych z otoczenia pacjenta. Obniżamy koszty używania tekstyliów zabezpieczających funkcjonowanie  szpitali poprzez obniżenie kosztów odszkodowań, kosztów prania, kosztów leczenia zakażonych w szpitalu pacjentów i medyków, kosztów utylizacji odpadów, kosztów zarządzania magazynem tekstyliów i ich prania

Spółdzielnia socjalna to przedsiębiorstwo społeczne. Łączy działalność gospodarczą z realizacją celów społecznych i wspiera osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Spółdzielnia socjalna działa w oparciu o ustawę z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych.

Misja

Misją Spółdzielni Biovalley jest wspieranie oraz inicjowanie innowacyjnych aktywności społeczno-gospodarczych prowadzonych przez zespoły międzypokoleniowe (wspierające seniorów i osoby 20+) oraz międzynarodowe (wspierające uchodźców) mających na celu powstanie i dystrybucję produktów polepszających warunki życia.

Cele statutowe

    1. Celem Spółdzielni jest działanie na rzecz społecznej i zawodowej reintegracji jej członków oraz pracowników zgodnie z obowiązującymi przepisami, przez co należy rozumieć działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu oraz działania mające na celu odbudowanie i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy. 
    2. Spółdzielnia prowadzić może działalność społeczną i oświatowo – kulturalną na rzecz swoich członków i pracowników oraz ich środowiska lokalnego, a także działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), 
    3. Celem spółdzielni jest również realizacja zadań o charakterze użyteczności publicznej powierzanych Spółdzielni przez jej członków oraz jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne;   
    4. Spółdzielnia realizuje swoje cele wymienione powyżej między innymi poprzez prowadzenie wspólnego przedsiębiorstwa w oparciu o osobistą pracę członków.

Pobierz Statut

  1.  

Biovalley

Dlaczego warto wybrać nasze produkty?

Komfort

Nasze ubrania jednorazowe poprawiają komfort życia w szpitalu wszystkim użytkownikom: medykom pacjentom zarządowi

EKONOMIA SZPITALI

Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szpitalami celem redukcji kosztów

ROZWIĄZANIE SMART

Dzięki użyciu innowacyjnych materiałów nasze rozwiązanie usprawnia zarządzanie tekstyliami w szpitalach

Jakość

Używamy tylko certyfikowanych surowców z kraju, a nasze wyroby poddajemy kontroli ISO 9001

Łańcuch dostaw

Dzięki umowom z krajowymi producentami surowców I dodatków i wykonawcami, gwarantujemy stabilne dostawy i bezpieczeństwo sanitarne

Opieka

Wspieramy opiekę nad pacjentami ułatwiając personelowi medycznemu ich prace poprzez dostosowanie odzieży jednorazowej pacjenta do zakresu leczenia

EPIDEMIOLOGIA

Dzięki pokryciu bioaktywnej powłoce, ubrania jednorazowe ograniczają zakażenia szpitalnymi patogenami

EKOLOGIA

Ograniczamy zużycie wody, recyklingujemy zużytą odzież

Kontakt

W razie pytań zapraszamy do kontaktu